.01

MI U BROJEVIMA
24

GODINE


50000

POTROŠAČA


12

ZAPOSLENIH


33

PROIZVODA.03


.04

SERTIFIKAT

Poštovanje zakona i postavljenih načela predstavlja našu najveću obavezu, koju uspešno ispunjavamo, i zadovoljavamo sve potrebne standarde.

Implementiramo i primenjujemo sistem za zdravstvenu bezbednost hrane HACCP, na osnovu Codex Alimentariusa CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003.

Takođe primenjujemo sistem upravljanja kvalitetom i bezbednošću proizvoda u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i neprekidno radimo na poboljšanju njegove aktivnosti.

.05

SERTIFIKAT

Imate pitanje?